NachalosBog.bg
Начало

1-ва част - Да познаваш Бог по-добре

Да познаваш Бог по-добре

Има различни преводи на Библията. Някои са по-формално написани, а други са по-опростени. Но разликите в тях не са големи. Ако имате Библия, можете да я използвате. Аз ще използвам Протестантски превод, но можете и да използвате друг.

Ако нямате Библия, можете да използвате онлайн Библия от тук: https://www.bible.com/bible/23/JHN.1.BG1940

За да знаете, Йоан 1:1-2 означава книгата на Йоан, глава 1, стихове 1 и 2. Това е начин за отбелязване на главите и стиховете, за да можем по-бързо да намерим нещо.

Евангелието на Йоан е четвъртата книга от Новия завет. Тя е написана от апостол Йоан, който вероятно е бил най-близкият приятел на Исус. Това е биография за живота на Исус, в която Йоан разказва всичко, което е видял и чул от Исус и което е знаел за Него, докато го е следвал в продължение на три години, като един от апостолите, избрани от Исус.

В по-голямата си част, Евангелието на Йоан протича ясно. Въпреки това началото може да е малко объркващо. Йоан започва с важни истини за Исус, но все още не ни казва за кого говори. Той пише: „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог“.

По-късно Йоан ни казва, че Словото е Исус. „Словото стана човек и живя между нас... единствения син на Отца“.

Днес ще разгледаме Йоан 1:1-5. (книгата на Йоан, глава 1-ва, стихове 1-5).

Въпрос: От кога съществува Исус? (вижте по-долу)

Отговор:

1 В началото бе Словото;
и Словото беше у Бога;
и Словото бе Бог.
2 То в начало беше у Бога.

Тук пише, че Словото беше *с* Бог, но също и *беше* Бог.

Въпрос: В стих 2 (вижте по-горе), имало ли е време, когато Исус не е бил с Бог?

Отговор:

Исус не е започнал да съществува като бебе в яслите, на сутринта на Коледа. Исус, като Бог, винаги е съществувал. Всъщност, Той е участвал и в създаването на Вселената.

Въпрос: Как е участвал Исус в създаването на Вселената?

Отговор:

3 Всичко бе създадено чрез него
и нищо не бе създадено без него.
4 В него бе животът и този живот
донесе светлина на хората.

Една свещ е по-силна от всяка тъмнина. Тук се казва, че животът на Исус е донесъл светлина на всички нас.

Въпрос: Когато дойдат мрачни времена в живота ни, как тези стихове ни дават надежда?

Отговор:

5 Светлината свети в тъмнината и тъмнината не можа да я угаси.

Напишете обобщение на това, което научихте от тези 5 стиха:

Отговор:

Това са много неща! Изумен съм от всичко, което Бог ни разкрива с такова малко изречения. Той е така добър да разкрие толкова много за нас.

„Благодаря ти, Исусе, че искаш да те познаваме.“

В следващия имейл ще продължим от тук. Можете да прочетете цялата глава от Йоан 1.

Между другото, ако искате по-детайлно обяснение за Троицата, това може да ви помогне: https://www.everystudent.bg/a/troitsata.html.

п.п. Важно: Отбележете си тази страница сега, за да можете да намерите серията отново и да преминете през всички изучавания.

Следваща>> Да познаваш Бог по-добре - № 2