×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

№ 1: Как започнахме тази връзка с Бог?

Започнете с молитва: „Боже, моля те да ми говориш чрез Твоето Слово, Библията. Говори на сърцето ми, за да разбирам какво искаш да ми кажеш. Амин.“

Следните стихове ще ви помогнат да разберете какво казва Бог, че сега е вярно за връзката ви с Него. След като прочетете стиха, въпросът, който следва, ще ви помогне да разберете какво казва този стих.

(Малките числа пред всяко изречение обозначават „стихове“ и са просто система за номериране, създадена отдавна, за да помогне на християните да се позовават на конкретни изречения в Библията.)

Йоан 1
12 А на ония, които Го приеха [Исус], даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име

Въпрос - Как някой става дете на Бог?
Можете да напишете отговорите си тук и да отпечатате урока, когато приключите.

Може би си мислите, че сте избрали да вярвате в Исус, подобно на това да изберете кола, която да купите или да изберете политическа гледна точка. Но следното показва участието на Бог в това да станете християни.

Йоан 15
16 Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас…

1 Коринтяни 1
9 Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа нашия Господ.

Ефесяни 1
4 както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; 5 като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля

Въпрос - В стих 5, какво е мотивирало Бог да ни избере?

Ефесяни 2
4 Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, 5 даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени)

Колосяни 1
13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. 14 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете

Въпрос - Докато четете тези стихове, кои четири неща Бог е направил за вас?

Римляни 5
9 Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

Въпрос - Когато Библията казва, че Исус ни е спасил, от какво ни е спасил?

Ефесяни 2
8 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; 9 не чрез дела, за да се не похвали никой.

Въпрос - От нас ли зависи да заслужим спасението ни?

Въпрос - Може ли някой да заслужи спасението си, като прави добро?

Заключение: Обобщете казаното от тези стихове за участието на Бог в това да станете християни:

Вече можете да отпечатате изучаване № 1.

Когато напуснете тази страница, вашите отговори няма да бъдат запазени.

За Изучаване № 2, натиснете тук.