×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

№ 2: Бог ще ни напусне ли или откаже от нас?

Започнете с молитва: „Боже, моля те да ми говориш чрез Твоето Слово, Библията. Говори на сърцето ми, за да разбирам какво искаш да ми кажеш. Амин.“

Йоан 1
12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; 13 които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.

Въпрос - Кога започна новият ви живот?

2 Коринтяни 5
17 За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

Въпрос - След като човек приеме Исус в своя живот, според стих 17, колко различен е неговият живот сега?

Ефесяни 1
13 в Когото и вие, като чухте словото на истината, сиреч, благовестието на нашето спасение, - в Когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух…

2 Коринтяни 1
22 [Той] ни е запечатил, и е дал в сърцата ни Духа в залог…

Въпрос - Какво ни даде Бог, когато приехме Христос? (Библията ясно ни учи, че има само един Бог, но в три „личности”… Отец, Син (Исус), Светият Дух.)

Евреи 13
5 …Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя"

Въпрос - Какво означава за вас, че Бог обещава, че никога няма да ви напусне, нито да ви изостави?

Йоан 10 – Исус е казал:
27 Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. 28 И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. 29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. 30 Аз и Отец едно сме.

Въпрос - Кой ви пази в Неговата ръка?

Въпрос - В стих 28, какво казва Исус, че ни дава?

Йоан 5 – Исус е казал:
24 Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.

1 Йоан 5
11 И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му. 12 Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.
13 Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син].

Въпрос - Според стих 11, как можем да получим вечен живот?

Въпрос - Кой има вечен живот, според стихове 12 и 13?

Въпрос - Възможно ли е да сме приели Исус, лично да вярваме в Сина и да нямаме вечен живот?

За тези, които все още не са приели Исус в живота си, Да познаваш Бог лично обяснява как могат да го направят.

Римляни 8
38 Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, 39 нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

Заключение: Обобщете от всички тези стихове как можете да знаете, че връзката ви с Исус е сигурна.

Вече можете да отпечатате изучаване № 2.
Когато напуснете тази страница, вашите отговори няма да бъдат запазени.

За Изучаване № 3, натиснете тук.