×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

№ 3: Какво иска да правим Бог, когато сгрешим?

Започнете с молитва: „Боже, моля те да ми говориш чрез Твоето Слово, Библията. Говори на сърцето ми, за да разбирам какво искаш да ми кажеш. Амин.“

Римляни 3
23 Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, 24 а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, 25 Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше

Въпрос - Според стих 23, кой греши?

Въпрос - Но стих 24 казва, че Бог ни обявява за невинни. Защо?

Въпрос - Стих 25 – Как хората се оправдават пред Бог?

Ефесяни 1
7 в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат

Въпрос - Простени ли сме, защото преставаме да грешим?

1 Йоан 4
10 В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.

Въпрос - Защо ни е простено?

Римляни 5
1 И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос…

Въпрос - Защо имаме мир с Бог?

И все пак ние все още грешим и Бог е наясно с това.

1 Йоан 1
8 Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. 9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. 10 Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.

Въпрос - Какво иска Бог да правим с греховете ни?

Въпрос - Кои две неща ще направи Бог, когато изповядваме греховете си пред Него?

Въпрос - Как се чувства Бог, когато отричаме или омаловажаваме нашите грехове?

Евреи 4
16 Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.

Заключение: Обобщете това, което Бог иска да направим, когато сгрешим.

Вече можете да отпечатате изучаване № 3.
Когато напуснете тази страница, вашите отговори няма да бъдат запазени.

За Изучаване № 4, натиснете тук.