×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

№ 6: Какво да правим с проблемите

Бог ни казва как да се изправяме с нашите проблеми и какво ще направи Бог.

Ето едно кратко изучаване, което може да ви хареса.

Дори по време на тежки проблеми и разочарования, как могат сърцата ни да бъдат в мир?

Филипяни 4:5 —

Йоан 16:33 —

Еремия 32:17 —


Какво иска Бог да правим в тази ситуация?

Филипяни 4:6 —

1 Петрово 5:5-7 —


Какво обещава да направи Бог, когато го призоваваме?

Филипяни 4:7 —

Исая 41:10 —

Изберете един от стиховете по-горе, за да го запишете, мислите върху него и запомните през следващите няколко дни.

Продължете да живеете с вяра в Исус; тя произвежда цял живот на удовлетворение. Съветваме ви да прочетете и останалите статии на този сайт.