×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

Добре дошли в света на Библията

Библията не е само за изучаване; тя е за живеене. - Лорънс Ричардс

Искате ли да разберете какво наистина Бог мисли за вас? Или как вие трябва да мислите за него? Може да научите всичко това… от Библията!

Библията е личното послание от Създателя на вселената към хората. Понеже е живото Божие Слово, то не привлича нашето внимание, само защото е интересно, но защото говори лично на нашите сърца. По един необичаен начин, стиховете, които четем в него, могат да бъдат отнесени директно към настоящите ни проблеми.

„Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето“ (Евреи 4:12).

Библията обяснява как е написана

„Никое пророчество в Писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух“ (2 Петрово 1:20,21). Тези стихове се отнасят специално за старозаветните пророчества, но цялата Библия е вдъхновена от Бог: „Цялото Писание е боговдъхновено“ (2 Тимотей 3:16).

Думата „боговдъхновено“ в буквален смисъл означава „вдъхнато от Бога“. От самия живот на Бог, от неговия дъх, е дошло словото в Библията. Сигурно смятате много други книги за вдъхновяващи, защото са интелектуално или емоционално вълнуващи, но те не са боговдъхновени. Само Библията е.

Библията ни разкрива какво Бог иска да знаем за него и за живота. Тя съдържа обещания - неща, които Бог казва, че ще направи за нас. Ето някои от тях:

 • Бог ще използва всичко в нашия живот за добро, правейки ни съобразни с образа на Христос (Римляни 8:28,29)
 • Той винаги ще бъде с нас (Матей 28:20)
 • Той щедро ще ви даде мъдрост, ако поискаме (Яков 1:5)
 • Той ще снабди всяка нужда в живота ни (Филипяни 4:19)
 • Той вече знае нуждите ни - още преди да го помолим (Матей 6:32)
 • Неговият мир ще ни ръководи през живота, когато се молим с благодарност (Филипяни 4:4-7)

Свикнали сме да започваме книгите от страница първа. Изглежда съвсем естествено да започнете да изучавате и Библията от първата страница на Битие. В края на краищата, Битие означава „начало”. Но Библията не е подредена в хронологичен ред. Книгите на Библията са поставени в категории. В края на статията ще намерите препоръчителен план за четене на Библията. Този план е организиран така, че да ви даде добро разбиране за основните теми в Писанието и да ви запознае с голяма част от неговата история.

Ключът към разбирането на Библията е Христос

Старият Завет говори за очакваното идване на Христос. Евангелията (Матей, Марко, Лука и Йоан) разкриват идентичността и мисията му, а останалата част от Новия Завет обяснява значението на новия живот в Христос. За да разберем Стария Завет, най-напред трябва да започнем с Новия Завет.

Исус казва, че е дошъл, за да ни даде изобилен живот. За да живеем този живот е нужно да познаваме Христос и да следваме неговото слово. Исус казва: „Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни” (Йоан 8:31).

Ние сме станали християни след като някой е споделил Божието Слово с нас: „Възродихте [се] не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае до века” (1 Петрово 1:23). И продължаваме да растем по същия начин – чрез неговото слово, което той посочва като наша храна. „Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, ако сте опитали, „че Господ е благ” (1 Петрово 2:2-3).

В целия Псалм 119 се говори за ползите от изучаването на Божието Слово. Ето някои от тях: „В сърцето си опазих Твоето слово, за да не съгрешавам пред Тебе” (ст.11). „Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се поучавам в него. Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене. По-разумен съм от всичките си учители, защото се поучавам от Твоите свидетелства“ (ст.97-99). „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми“ (ст.105).

Четенето на Библията е интелектуално упражнение, включващо нашия ум. Но за да разберем духовното учение и да го приложим, се нуждаем от напътствието на Светия Дух. Докато четете Библията, молете се на Бог Светият Дух да ви разясни това, което Той иска да знаете: „А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина” (Йоан 16:13). Четете Словото с очакване. Но не разчитайте на чувствата. Едни от най-добрите ми времена в изучаване на Библията, са били когато реших да продължа да чета още петнайсет минути, въпреки че предишните петнадесет минути бяха „скучни“.

Ако редовно изучавате Библията, това малко по малко ще се превърне в навик. Намерете удобно и тихо място, където няма какво да ви разсейва. Бъдете изобретателни и изберете час от деня, когато сте най-бдителни и можете да прекарате качествено време с Бог. Не забравяйте, че главната ви цел е да се стремите към взаимоотношения с Бога. Записвайте уроците, на които той ви учи в дневник. Писането помага да подредите мислите си и също така ви дава информация, към която да се върнете след известно време.

Бог ще уважи времето, което прекарвате с него, а вие ще започнете да забелязвате как израствате във вярата си. Това ще бъде добре изразходвано време.

Препоръчителен ред на четене на Библията:

 • Йоан
 • 1 Йоаново
 • Римляни
 • Галатяни
 • Ефесяни
 • Филипяни
 • Колосяни
 • Лука
 • Деяния на апостолите
 • 1 Солунци
 • 2 Солунци
 • 1 Тимотей
 • 2 Тимотей
 • Яков
 • Марко
 • 1 Коринтяни
 • 2 Коринтяни
 • Битие
 • Изход
 • Исус Навиев
 • Притчи
 • 1 Царства
 • 2 Царства