×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

Как Бог ни говори чрез Библията

Всяко слово Божие е опитано; Той е щит на тия, които уповават на Него. (Притчи 30:5)

Изумена съм от начина, по който Бог ни води. Когато се учим от Божията мъдрост и прозрение, можем да се освободим от много проблеми, през които останалите хора преминават, само защото не познават неговото Слово. Чрез Библията научаваме кой е Бог, какво е ценно за него и как да му се доверяваме.

Намерих един чудесен начин да слушам Бог чрез Библията и сега ще го споделя с вас.

Изваждам Библията си и лист хартия с широки редове (или дневник с чисто бели листове). В най-горната част на листа записвам с две-три изречения това, което ми е на ума. Може да имам въпрос относно Бога или начина, по който гледа на дадено нещо, или относно християнския живот. Може също да има ситуация в живота ми, която ме смущава и искам да получа прозрение относно Божията гледна точка. Така че на този лист записвам няколко изречения, за да обобщя ситуацията или какво е довело до въпроса ми.

След това питам Бог за тези неща и записвам въпросите на листа.

Това, което пиша, може да изглежда по следния начин:

„Боже, чувствам се изтощена от всичко, което трябва да върша. Трябва да направя това, това и това, и не съм сигурна дали ще мога да се справя. Също така се чувствам ядосана за това. Има ли нещо от твоята гледна точка, което искаш да знам сега?“

След това отварям на гърба на Библията, където обикновено има списък с думи, подредени по азбучен ред, който се нарича „Конкорданс“. Вашата Библия има ли такъв? Този азбучен списък съдържа думи като „работа“, „гняв“, „безпокойство“, „Божията сила“ и т.н. Под всяка дума има списък със стихове от Писанието, които съдържат тази дума. Думата „гняв“ например може да включва списък от Марко 3:5, Марко 11: 14-16, Римляни 2:8, Матей 23 и т.н.

[Понякога вместо да търся в хартиената ми Библия, отивам в Biblegateway. Там просто пиша думата „гняв“ в полето за търсене на дума и се отваря списък със стихове. Ако искам, мога да огранича търсенето си само в Новия Завет, Евангелията и т.н.].

Но независимо дали съм търсила конкретните стихове онлайн или в края на Библията ми, ето какво правя след това. Поглеждам стиховете и прочитам всеки един от тях. Ако някой от тях отговаря точно на моя въпрос, го записвам дума по дума на листа. (Да, правя го на ръка, защото това ми помага да запомня какво казва стихът). Не записвам никакви коментари по въпроса, а само самия стих. И така продължавам да записвам стиховете - може да са пет, може да са и двадесет. След известно време може да забележа модел - цялостно послание чрез тези стихове (нямам предвид някаква мистика, а обобщено резюме на това, което стиховете казват). Помолила съм Бог да ме учи и сега разглеждам това, което той казва по темата.

Ето пример: ако съм много ядосана на някого и прочета стихове, които говорят за гнева, за прошката или за мира, вероятно ще намеря едно последователно послание от Бог. Това послание може да е, че след като Исус е заплатил цената за моите грехове и вече не ги държи срещу мен, тогава и аз трябва да простя на този човек, както Исус е простил на мен.

Понякога Бог ще използва един-единствен стих, за да ме просветли. Когато попадна на стихове, които са особено интересни, често търся и препратки от тях към други стихове. Това, което имам предвид е, че мога да намеря и други стихове, които говорят за същото нещо. В много учебни Библии ще намерите списъци със стихове по средата или най-долу на страницата. Тези стихове са нещо като бележки под линия или препратки към стиховете за конкретната страница. Така че, когато даден стих наистина ме докосне, мога да прочета другите свързани стихове и също да си ги запиша на листа.

Може да ми отнеме само 15-20 минути, или 1-2 часа, когато намеря нещо, което много ми е помогнало.

А сега следва важната част. Моля се Бог да ме учи. Моля го да ми помогне да разбера неговата гледна точка за нещо, защото искам да го следвам. Само че докато го правя, НЕ търся стихове, които по мое усмотрение да започна да практикувам преди да съм чула от Бог. Това не е включено в длъжностната ми характеристика, за да го осъществя ВМЕСТО Бог. По-скоро се се фокусирам върху това да позволя на Бог да ми говори по какъвто начин желае и да изпълни всяко намерение, което има. Моля го да ме насочи към неговия план, не моя. Когато знам, че той иска от мен да следвам даден стих от Словото, го моля да работи в живота ми и да ми даде силата и желанието да следвам неговата воля. Когато чета заповед като: „[...] Със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов“, си мисля: „Боже, моля те да работиш в живота ми да ме направиш смирена, кротка и търпелива с останалите. Ти знаеш, че не е в моята природа да бъда такава. Научи ме сега“. С други думи, аз продължавам да му се доверявам, да уповавам на него и да го моля да направи това, за което току-що ми е говорил.

Ако нямате учебна Библия с такъв конкорданс отзад, или с бележки на всяка страница, постарайте се да си намерите, понеже е изключително ценна за разглеждане на Словото Божие по този начин. Във всяка християнска книжарница ще ви помогнат да си изберете някоя, която не е много скъпа, или можете да намерите такава в сайта на Българско библейско дружество.

Това е един много прост начин да молите Бог да ви учи чрез Словото си. В заключение, отидете при Бог с открито сърце и го помолете да ви говори по определен въпрос или тема. Споделете искрените си чувства и мисли с него. След това го помолете да ви говори от неговата гледна точка. Понякога го питам: „Боже, какво искаш да науча за теб от тази ситуация? Как точно искаш от мен да ти се доверявам? Какво искаш да ми кажеш?“. После дайте време на Бог, докато си записвате пасажи от Словото му и мислите над онова, което иска да ви каже. И когато ви учи, благодарете му за това и го молете да го изгради в живота ви.