×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

Бог наистина ли ме обича?

Важно е да знаете, че Бог ви обича и защо. Вижте какво казва Библията за неговата огромна любов към нас…

Можете да напишете името си тук: „____- обичан/а от Бог.“

Причината, поради която Бог ни обича, не е защото му служим. Не е, защото искаме да му угодим или защото желаем да ни напътства. Лесно е да забравим за това. Можем да започнем да вярваме, че сме супер достойни за обич, понеже говорим на другите за Исус или защото ходим на църква, или се молим, или четем Библията, или _____. Но не за това Бог ни обича.

Причината, поради която Бог ни обича, е защото в неговата същност е да обича. Той е любящ. Винаги. [...] Понеже не чезнат щедростите Му (Плачът на Еремия 3:22).

Ние преживяваме и се убеждаваме в неговата любов, защото имаме взаимоотношение с него. Четейки Библията и виждайки описанията на любовта му, не е нужно да се чудим: Това истина ли е за мен? Истина е, поради нашата вяра в Исус Христос.

Ние сме опростени. Приети. Под неговата благодат. Облечени в праведността на Исус. Осиновени като негови деца. Запечатани със Светия Дух. Получатели на вечния живот, завинаги негови.

Животът е предизвикателен. Божията любов е сигурна истина посред един несигурен свят. Той самият ни казва това, отново и отново, на много места в Библията. Когато се изправяме пред трудностите, Исус ни моли да вярваме, че той е по-голям от каквото и да преживяваме в този свят (Йоан 16:33) и че е способен да се грижи за нас.

Колкото за Бога, Неговият път е съвършен; Словото на Господа е опитано; Той е щит на всички, които уповават на Него (Псалм 18:30).

Много ще бъдат скърбите на нечестивия; но онзи, който уповава на Господа, милост ще го окръжи (Псалм 32:10).

Ето, окото на Господа е върху ония, които Му се боят, върху ония, които се надяват на Неговата милост (Псалм 33:18).

Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките чада прибягват под покрова на крилата Ти (Псалм 36:7).

Когато казвах: Подхлъзва се ногата ми, Тогава, Господи, Твоята милост ме подпря (Псалм 94:18).

Ще ти се поклоня към светия Твой храм, и ще славя Твоето име за милосърдието Ти и за верността Ти, защото си възвеличил думата Си повече от цялото Си име. В деня, когато извиках, Ти ме послуша; ободрил си ме със сила в душата ми... Защото, ако и да е възвишен Господ, пак гледа на смирения; а високоумния познава отдалеч (Псалм 138:2,3,6).

Преди около седмица преминавах през трудна ситуация. Борех се с нещо, което исках да видя вече постигнато, но не се случваше. Излязох да се поразходя из квартала, разговаряйки с Бог за всичко това. Бях изтощен, че не виждам напредък.

Тогава ми беше напомнено да оставя всичко в Божията ръка. Сякаш Бог ми каза: Аз ще се погрижа. Просто остави това на мен.

Дори някой ЧОВЕК да ви бе казал това, щяхте да бъдете благодарни. Но ние имаме привилегията да се доверяваме на БОГ, който е неограничен в сила и знае всички наши минали и бъдещи незначителни подробности. Той знае какво трябва да се направи.

Не се удоволства в силата на коня, нито има благоволение в краката на мъжете. Господ има благоволение в ония, които Му се боят, в ония, които уповават на Неговата милост (Псалм 147:10,11).

Наистина те възлюбих с вечна любов; затова продължих да ти показвам милост (Еремия 31:3).

В градината, точно преди разпъването му, Исус се моли: И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях (Йоан 17:26).

Малко по-рано Исус казва: Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему (Йоан 14:21).

Това е основното послание на Исус. Ние сме призвани да вярваме в него, да му се доверяваме и да разчитаме на неговата любов.

Възлюбеният от Господа ще живее безопасно при него; Господ ще го закриля всеки ден, и той ще почива между рамената му (Второзаконие 33:12).

Господ твой Бог е всред тебе, Силният, Който ще те спаси; ще се развесели за тебе с радост, ще се успокои в любовта Си, ще се весели за тебе с песни (Софония 3:17).