×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

До каква степен ми е простено?

Как мога да знам, че Бог наистина ми е простил?

За да имате сигурност в Божията прошка, трябва да разбирате смъртта на Исус на кръста.

Колосяни 1 глава ни казва, че чрез Исус бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото... всичко чрез Него бе създадено. Който е образ на невидимия Бог..., в Него Отец благоволи да всели съвършената пълнота и чрез Него да примири всичко със Себе Си... И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни…

Знае ли Исус за греховете ви, когато умира на кръста?

Мислите ли, че той ви е познавал? Че е знаел какво ще направите, какво погрешно нещо в неговите очи ви предстои да извършите? Да, разбира се. Той ви е създал. Познава ви изцяло. Знае за миналото ви, настоящето ви, бъдещето ви.

Онзи, който създава света, е наясно с греха ви, когато виси на кръста. Също така вашият грях причинява всички онези камшични удари по гърба му. Вашият грях го задържа прикован. Пое ли той вместо вас наказанието, което заслужавахте, и заплати ли за него? Да.

Справедливо ли е? Не. Истина ли е? Да.

Ние не заслужаваме нашето опрощение. Не заплащаме за собствената си прошка. Вярвате ли, че Исус умира на кръста заради вашите грехове? Ако вярвате, тогава те са заплатени. Ако чувствате, че трябва да заплатите за тях сами, вие отричате смъртта на Исус на кръста за вас. Все едно казвате, че страданието и смъртта му са недостатъчни. Че не е постигнал нищо. Ако мислите по този начин, вие правите себе си Спасител вместо Исус.

Исус не иска вашето страдание. Той иска вашето упование в него. Вместо да си мислите, че трябва да имитирате жертвата на кръста, вие по-скоро трябва да се възползвате от нея - да вярвате, че Исус извърши всичко това за вас и да му благодарите!

Искате ли да имате изправни взаимоотношения с Бога? Тогава приемете неговата праведност, която той спечели за вас.

Това много добре е обяснено в Римляни 3:23-26:

Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, Когото Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата Си в прощаване на греховете, извършени по-рано, във времето на Божието търпение, за да покаже, правдата Си в настоящото време и да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус.

Спомняте ли си, че Йоан Кръстител казва на тълпите за Исус: Ето Божия Агнец, който поема греха на света?

От момента, в който повярвате в Исус Христос като ваш Спасител, като го поканите в живота си да ви напътства и да работи във вас, по начина, по който той желае, вие получавате връзка с него, която включва: неговата прошка, неговата праведност и взаимоотношение с него, което продължава вечно.

И понеже Исус умря за вашите грехове и вие повярвахте в него, вие получавате и неговото опрощение.

И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос (Римляни 5:1). Това не се променя. Това не се отменя, когато съгрешите. Исус знае за ВСИЧКИТЕ ви грехове, когато умира на кръста.

В Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат (Ефесяни 1:7).

Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни (Псалм 103:12).

Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят (1 Йоан 2:1,2).

А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение; т. е. че Бог в Христос примири света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и повери на нас посланието на примирението... Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога (2 Коринтяни 5:18-19,21).

Исая 43:25: Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си и няма да си спомня за греховете ти. Греховете ни вече не са „картотекирани“, записът е изтрит, унищожен е. Бог не просто „забравя“, както човек забравя грешката на някого, той избира да „не си ги спомня“.

Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса (Римляни 8:1).

И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос (Римляни 5:1).