×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

Да се подготвим за трудните времена

Библията отдава изключителна важност на вашия ум. „Вие сте научени“, казва апостол Павел на своите приятели християни, „да се обновите в духа на своя ум“ (Ефесяни 4:22,23). „И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си[...]“, пише той на една друга църква (Римляни 12:2).

Искате да служите на Христос. Но понякога е трудно, когато вашият живот – особено мисловният ви живот – не е в съответствие с християнството. Не можете да гледате телевизия, да шофирате до работа утре или да седите с колеги на обяд, без да сте бомбардирани от послания, които се противопоставят или осмиват вашата вяра. Умът ви може да се превърне в заложник на тези мисли.

Библията също така говори за вашите желания и воля, насочвайки ги към сърцето ви. Най-голямата заповед, която ни е дадена, е да обичаме Господа с цялото си сърце. Където е сърцето ти, там е и съкровището ти, обяснява Исус. Павел пише: „Мислете за горното, а не за земното“ (Колосяни 3:1,2).

И в същото време, може да бъдете в позицията да повторите думите на пророк Еремия: „Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно; кой може да го познае?“ (Еремия 17:9).

Бог ви е дал начини да очистите ума си и да промените сърцето си. Той ви е дал Библията. Ефектът ѝ в живота ви нараства, когато учите наизуст пасажи от нея.

Исус е изкушаван от Сатана, след като пости в пустинята четиридесет дни. Исус изобличава Сатана всеки път, когато е изкушен, цитирайки от книгата Второзаконие. Той казва: „Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста“ (Матей 4:4).

Има два стиха, които съм наизустил и които винаги са били моя спасителен остров, когато съм се сблъсквал с изкушение: „Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето слово...В сърцето си опазих Твоето слово, за да не ти съгрешавам“ (Псалм 119:9-11). Може вече да не влизам в категорията на млад човек, но със сигурност мога да се оприлича с желанието на младежа да остана чист. Исус се моли за учениците си: „Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина“ (Йоан 17:17). Като запомняте отделни пасажи от Писанието, вие променяте мисленето си и се фокусирате върху правилното нещо в моменти на изкушения.

Наизустяване на Библията. Сигурно си представяте кривоглед учен, скрит в недрата на някоя семинария, или детенце, което механично е запомнило нещата, които рецитира. Оставете настрана тези си представи. Наизустяването на Писанието е жизненоважно за духовното ви израстване. Но това може да звучи доста трудно за постигане - прекалено сте заети или вече сте твърде стари за запаметяване на каквото и да било. Но така ли е в действителност?

Психологът Тим Лахей обяснява, че нашият страх от наизустяването не е резултат от мисловна пречка, колкото от целева пречка. „Ако ви накарам да си кажете адреса и телефонния номер, вие няма да имате проблем да си ги спомните. Всеки, който може това, може да запомни и стихове от Библията. Истината е, че процесът на запомняне изисква упорит труд, но той се отплаща щедро за успеха на духовния ви живот повече от всеки друг метод на Библейско изучаване“1.

Псалм 1 описва човека, който наизустява Божието Слово и след това често мисли (размишлява) върху него:

„Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи; но се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия закон се поучава ден и нощ“ (Псалм 1:1,2).

Когато сте достатъчно загрижени относно познаването на Божието Слово, че да го наизустявате, то става част от мислите ви. Хващате се да цитирате тези стихове през деня. Ако се събудите през нощта, изпълнени с гняв или страх, можете да изберете мислено да си припомните стихове от Словото, които се справят с тези емоции.

Псалмистът обяснява резултата в живота на човека поради този вид размишление: „Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва; във всичко що върши ще благоуспява“ (Псалм 1:3). Онези, които размишляват върху Божието Слово, ще продължат напред дори и в трудни времена. Те не губят увереност в напрегнати ситуации. Те са последователни.

Исус служи за пример за тази последователност с живота си. Не можем да твърдим, че живеем по начина, по който безгрешният, въплътен Бог живя, но можем да ценим това, което той цени. Вземете някое от Евангелията и започнете да четете за Исус. Той често цитира Писанието - по памет! Близо 10 процента от думите на Исус в Евангелията са цитати от Стария Завет. Наизустявайки Писанието, Исус можеше да го използва за нуждата в конкретния момент - както занаятчия, който инстинктивно посяга към правилния инструмент. Същото може да се случи и във вашия живот.

Римляни 12:2 казва: „И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля“. Наизустяването на Библията и след това съзнателното размишление върху наученото действа като сито, чрез което можете да пресявате посланията, които получавате от рекламите, приятелите, работата или семейството... изобщо всичко, на което сте изложени. Вместо да се съобразявате със света, вие се променяте, понеже Божието Слово обновява ума ви.

И така, да започваме. Погледнете си часовника (или този на компютъра) и засечете времето. Това, което предстои, изисква усилие, но ще бъдете изненадани колко малко време в действителност се изисква да научите един или два стиха наизуст. (Дори онези, които са наизустили хиляди стихове, са започнали да ги учат стих по стих). Да опитаме с Филипяни 4:6,7:

„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса”.

Наизустяването винаги започва с добро опознаване на стиховете. Прочетете стиховете няколко пъти на глас. Това въвлича ума ви по три начина – чрез виждане, говорене и чуване. След това запишете стиховете на картонче с размери 8x13 см или върху по-голям размер самозалепващо се листче. Записвайки стиховете, вие ще имате на разположение нещо, което ще можете да залепяте на хладилника или на огледалото в банята, за да ви служи като напомняне за онова, което учите наизуст.

Сега се опитайте да повторите стиховете по памет. Не се чувствайте зле, ако трябва да спрете, за да си помогнете като погледнете картончето. Просто продължавайте фраза по фраза. Когато усетите, че сте наизустили стиховете, отново ги напишете – този път по памет.

Готови ли сте? Погледнете си пак часовника. Вие сте 40 думи и 2 стиха по-близо до това да започнете последователно да учите наизуст Библията.

Ето един списък със стихове, който да ви помогне да поставите началото на наизустяване на Писанието:

1 Коринтяни 10:13
1 Йоан 1:9
1 Йоан 5:11-13
Римляни 3:23
Йоан 1:12
Римляни 5:8
Ефесяни 2:8-9
Галатяни 2:20
Филипяни 4:13
Римляни 12:1-2
Римляни 8:28
Йоан 16:33
Ефесяни 6:10-11
1 Петрово 5:7
Деяния 1:8

(1) Тим Лахей, Как да изучавате Библията самостоятелно (Irvine, CA: Harvest House, 1976), с. 128.