×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

Нов християнин съм… сега какво?

Откъде да започна християнския живот?

Станах християнка, когато бях първи курс в университета. По скáлата от 1 до 10 за онова, което знаех за Бог и Библията (като 1 е „абсолютно нищо“, а 10 - „бях отгледана в манастир“), аз бях минус 30. Никога не бях ходила на църква и живях доста диво преди да позная Господ.

Веднъж се опитах да прочета Библията, но, глупавата аз, започнах в началото (кой да знае, че има две части?) и прочетох около 20 глави от книгата Битие преди да се откажа. Години по-късно разбрах, че има и Нов Завет и там мога да науча за Исус… и наистина имах толкова много какво да науча.

И така, откъде да започнем в християнския живот? Как можем да растем и да опознаем Бог по-добре? Това бяха някои от първите въпроси, които си задавах, когато започнах връзката си с Бог. Може би те са подобни на тези, върху които вие мислите. Знаех толкова малко за нещата, свързани с Бог, че ми беше трудно дори да „облека“ в думи някои от моите размишления. Но за щастие имах по-възрастна християнка в живота си, която ме запозна с четири прости начина да стигна до пътя на растежа. Все още ги помня, все още ги използвам, въпреки че следвам Исус повече от 30 години. Моята молитва е, че те ще бъдат полезен тласък да откриете какво следва в християнския ви живот.

Слушайте Бог

Библията е самото слово и воля на Бог, запазено за нас, за да можем да разберем кой е той и какво иска за нашия живот. 2 Тимотей 3:16 казва: „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело”. Ето защо трябва да прекарваме време в четене на Библията всеки ден. Ако нямате Библия, която е лесна за разбиране, отидете до най-близката книжарница и си закупете. Ако не можете, много библиотеки дават възможност за заемане. Започнете с Евангелието на Йоан в Новия Завет. (Тази книга, понякога наричана просто „Йоан“, е четвъртата книга от Новия Завет, почти в началото; да не се бърка с 1 Йоан, 2 Йоан и 3 Йоан, намиращи се в края). Обичам да използвам дневник или лист хартия, за да записвам въпроси и наблюдения. Отговаряйте на тези два въпроса за всяка глава: Какво научавам за Бог или за Исус? Има ли неща, които трябва да започна да практикувам или да избягвам напълно? Това ще ви помогне да видите, че Библията е много практична за вашия всекидневен живот. След като приключите с Йоан, продължете с всички следващи книги до Откровение.

Когато четем Библията ние научаваме колко обичани сме от Бог. „Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме” (1 Йоан 3:1). Научаваме, че сме изцяло нови хора, защото приехме Исус да бъде наш Спасител и Господ. Прочетете Ефесяни 1:3-14 и отделете време да си отбележите всички неща, които са истина за вас като християни. Невероятно, нали?

Разговаряйте с Бог

Молитвата е жизненоважен аспект за силна връзка с Бога. Това е може би любимата ми част от връзката ми с Отец. Помислете за това - можем да говорим с БОГ! По всяко време, навсякъде, във всякакво настроение, във всеки момент на изкушение или радост. Евреи 13:5 ни казва, че Бог никога няма да ни напусне или остави. Това е добра новина за тези от нас, които никога не са познавали такава любов и отдаденост. Е, сега я познаваме… защото Бог не лъже и не се променя (Числа 23:19; Тит 1:2; Евреи 6:18). И понеже той винаги е с нас, ние винаги можем да разговаряме с него. Молитвата е просто разговор с Бог. Не са необходими религиозни думи или интонация. Псалм 62:8 ни казва да „изливаме сърцата си пред Бог”.

Абревиатурата СИОН ми беше много полезна, когато започнах да се моля. Не забравяйте, че започнах от минус 30, така че не знаех абсолютно нищо. У дома не се молехме, а си пожелавахме – когато духвах свещичките на тортата или когато на вечерното небе виждах първата изгряла звезда. Никога не съм се молила, така че да започна беше малко странно, но използването на процеса СИОН доста ми помогна.

СИОН:

Славословене… е времето, в което славим Бог за това, което е той: любящ, добър, мил, разбиращ, милостив и т.н. Докато четете Библията и си записвате всичко, което научавате за Бога, вие ще имате все повече и повече неща, за които да го славословите. Можете също да започнете да четете по един псалм на ден - отнема около 3 до 5 минути - и да хвалите Бога, според както този псалм разкрива, за новооткритите аспекти на неговия характер и неговите пътища.

Изповядване… е ключов компонент за растежа. Грехът заглушава общението ни с Бог. Ще се чувстваме виновни и отдалечени, ако имаме нагласи и действия в живота си, за които Библията казва, че са грешни. Тук даваме място на изповедта. Прочетете 1 Йоан 1:9. След това прочетете Псалм 32:3-5 относно последствията от неизповядания грях и как да се справите с него.

Отправяне на благодарности… е, когато просто изказваме благодарност на Бога за всичко, което е направил. Отново псалмите са чудесно място да си припомним всичко, което той е направил за нас. Използвайте думите от псалмите като ваши собствени. Това е добър начин просто да се научите да говорите с Бог.

Настойчивост в молитва… е времето, в което се молим както за себе си, така и за другите в нашия живот. Обичам да поддържам списък с молитви с датата, на която започвам да се моля за мен или за някой друг, и датата, на която молитвата е получила отговор. Молете се конкретно, отдадено и с очакване. 1 Йоан 5:14-15 ни казва, че ако се молим по Божията воля, той ще ни чуе и отговори. Но ако се питате: „Как мога да знам Божията воля?”, това ни отвежда обратно там, откъдето започнахме… т.е. четейки неговото Слово.

Разговаряйте с други хора, които познават Бог

Това се нарича общение - да общувате с други хора, които обичат Исус. То може да бъде в църква, на библейско изучаване или в малка група. Целта е да растете заедно (Деяния 2:46-47). Много от нас ще имат нужда да създадат нови приятелства и да се научат да се забавляват по различни начини. Като прекарваме време с вярващите, нашето поведение започва да се променя и научаваме как изглеждат и действат по-старите вярващи.

Разговаряйте с други хора за Бог

Това се нарича свидетелстване. Харесва ми това, което отдаденият апостол Павел пише във 2 Коринтяни 5:17-20: „Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение; сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога”. Просто трябваше да кажа на моите приятели за новата ми връзка с Христос! Тъй като той промени живота ми, прости ми и ме обичаше по начин, който не мислех, че е възможно, исках другите да имат това, което имах аз. Разбира се, не всички бяха толкова развълнувани за всичко това, колкото и аз, но желанието ми да споделям с другите беше много силно. Направих списък на първите десет човека, на които исках да кажа за Господ, а след това просто го изчаках да отвори възможности за разговор. За радост, сега много от тях също го познават. Готино, нали?

Моята искрена молитва е, че тези размишления ще ви послужат като стъпки към по-близко общение с нашия мил Спасител, Исус.