×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

Уникалната любов на Бога

Връзката с Бога не е като никоя друга връзка, която можете да имате. Бог показва уникална любов към вас. Тя е безусловна (не се основава на изпълнението на определени условия). Бог ви обича, защото ви обича. Точка.

„В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас…“ (1 Йоан 4:9,10).

Той не ви обича въз основа на вашето представяне. Не можете да направите нищо, за да накарате Бог да ви обича повече, отколкото той вече ви обича - и няма нищо, което да накара Бог да ви обича по-малко. Той ви обича дори повече, отколкото вие обичате себе си.

Досега вероятно сте изпитвали само условна любов. Условната любов се основава на това, което правите. Ако се представяте добре на работното място, в екипа или във връзката си, тогава ще бъдете „обичани”.

Когато сте отворили живота си за Христос, вие сте намерили пълната любов и приемане. Това може да е трудно за осмисляне, ако никога досега не сте се чувствали напълно обичани и приети от никого. Но е истина! За съжаление не винаги ще чувствате, че Бог ви обича. Ще има моменти, когато ще се съмнявате не само в неговата любов, но и в неговото съществуване. Ще се чувствате сякаш искате да се откажете. Не го правете.

Когато Бог ви дава нов живот, този живот не „пристига“, опакован с дантелена панделка и ухаещ на парфюм. Исус започва земния си живот в миризлив, влажен обор. Той е вкусът на истинския живот, следователно и вашето пътуване с Христос ще бъде „овкусено“ с него - това не е някава магия, просто обещанието за неговото присъствие във вас.

Бог казва: „Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост“ (Еремия 31:3).

Има една датска поговорка: „Следващата миля е единствената, която човек всъщност трябва да извърви“. Знанието, че Бог ви обича ще ви подкрепя, когато следващата миля изглежда непоносимо дълга: „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ” (Римляни 8:38-39).

Нашата вяра се основава на онова, което Бог ни е разкрил за себе си. Той изключително много държи на това ние да се доверяваме и да разчитаме на неговата любов към нас:

„…Господ има благоволение в ония, които Му се боят [почитат], в ония, които уповават на Неговата милост“ (Псалми 147:11).

„…Ето, окото на Господа е върху ония, които Му се боят, върху ония, които се надяват на Неговата милост“ (Псалми 33:18).

Цар Давид, когото Бог нарича „човек според сърцето Ми”1, изразява доверието си в любовта на Бога по следния начин: „…Аз ще пея за Твоята сила, Да! На ранина високо ще славословя Твоята милост; защото Ти си ми станал крепост и прибежище в деня на бедствието ми. О Сило моя, на Тебе ще пея хваление. Защото Ти, Боже, милостиви мой Бог, Си крепост моя“ (Псалми 59:16-17).

За да израснете в разбирането си за Божията любов към вас, отделете време през следващите няколко седмици и прочетете Псалм 103, Йоан 15 и 1 Йоан 4 и отбележете всички начини, по които се описва Божията любов.

(1) Деяния на апостолите 13:22