NachalosBog.bg

Добре дошли в Библията

Библията не е само за учене; тя е за живеене. - Лорънс Ричардс

Искате ли да научите какво наистина Бог мисли за вас? Или как вие трябва да мислите за Него? Можете да научите… в Библията!

Библията е много личното послание на Този, който е създал Вселената. Тъй като това е живото Божие Слово, то не само привлича вниманието ви. Той ви говори. По начин, който е почти необичаен, стиховете, които прочетете днес, могат да се отнасят директно към вашите проблеми.

Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето (Евреи 4:12).

Библията разяснява как е написана

„никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.“ (2 Петрово 1:20,21). Тези стихове се отнасят специално за старозаветните пророчества, но цялата Библия е вдъхновена от Бог: „Всичкото писание е боговдъхновено“ (2 Тимотей 3:16).

Думата вдъхновение буквално означава „вдъхната от Бог“. От самия живот на Бог, от Неговия дъх, са дошли думите в Библията. Можете да сметнете други книги за вдъхновяващи за четене, защото са интелектуално или емоционално вълнуващи, но те не са самите думи на Бог. Само Библията е.

Библията разкрива какво Бог иска да знаете за Него и за живота. Тя съдържа обещания: неща, които Бог казва, че ще направи за вас. Ето само някои от обещанията на Бог към вас:

 • Бог ще използва всичко във вашия живот за добро, като ви привежда в образа на Христос (Римляни 8:28,29)
 • Той винаги ще бъде с вас (Матей 28:20)
 • Той щедро ще ви даде мъдрост, ако поискате (Яков 1:5)
 • Той ще покрие всяка нужда в живота ви (Филипяни 4:19)
 • Той вече знае нуждите ви, преди да го помолите (Матей 6:32)
 • Неговият мир ще ви ръководи през живота, когато се молите с благодарност (Филипяни 4:4-7).

Както е при повечето книги, учите се най-добре, когато започнете от първата страница. Може би си мислите, че най-доброто място да започнете изучаването на Библията ще бъде от първата страница на Битие. В края на краищата, Битие означава „начало”. Но Библията не е подредена в хронологичен ред. Книгите на Библията са поставени в категории. Можете да намерите препоръчания ред за четене на Библията в края на тази статия. Този ред е предназначен да ви даде добро разбиране на основните теми в Писанието и да ви запознае с голяма част от неговата история.

Ключът към разбирането на Библията е Христос

Старият Завет ни насочва към Неговото идване. Евангелията (Матей, Марко, Лука и Йоан) разкриват идентичността на Христос и Неговата мисия, а останалата част от Новия Завет обяснява значението на този нов живот в Христос. За да разберете Стария Завет, трябва да започнете с Новия Завет.

Исус е казал, че е дошъл, за да ни даде изобилен живот и част от това да изпитаме този живот, е като познаваме и следваме Неговото Слово. Исус е казал: „Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.” (Йоан 8:31)

Ние сме станали християни, когато някой е споделил с нас Божието Слово. „като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века].” (1 Петрово 1:23) И ние продължаваме да растем по същия начин, чрез Неговото слово, което Той посочва като наша храна. „пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, ако сте опитали, "че Господ е благ;"” (1 Петрово 2:2,3)

Цялата глава Псалми 119 говори за стойността от изучаването на Божието Слово. Ето само няколко причини от нея: „В сърцето си опазих Твоето слово за да не ти съгрешавам.” (ст.11) „Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се поучавам в него. Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене. По-разумен съм от всичките си учители, защото се поучавам в Твоите свидетелства.“ (ст.97-99) „Твоето слово е светилник на нозете ми, и виделина на пътеката ми.“ (ст.105)

Четенето на Библията е интелектуално упражнение, включващо вашия ум. Но за да разберем духовното учение и да го приложим, се нуждаем от напътствието на Светия Дух. Докато четете Библията, молете се Бог Светият Дух да ви разясни това, което Той иска да знаете: „А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина” (Йоан 16:13). Имайте дух на очакване - Бог иска да ви научи чрез Неговото Слово. Но не разчитайте на чувствата. Имах някои от най-добрите времена на изучаване на Библията, когато реших да продължа да чета още петнайсет минути, въпреки че предишните петнадесет минути бяха „скучни“.

Ако вашето изучаване на Библията е редовно и ежедневно, то ще се превърне в навик в живота ви. Намерете място, което е свободно от разсейване. Бъдете креативни и подберете времето от деня, когато сте най-бдителни и можете да прекарате времето си с Бог. Не забравяйте, че преследвате връзка с Бог и искате да можете да общувате с Него. Направете си дневник, за да записвате какво ви учи Бог. Писането помага да организирате мислите си, както и да ви даде нещо, към което да се върнете няколко месеца по-късно.

Бог ще уважи времето, което прекарвате с Него, и вие ще израснете във вашата вяра. Това ще бъде добре изразходвано време.

Препоръчителен ред на четене на Библията:

 • Йоан
 • 1 Йоаново
 • Римляни
 • Галатяни
 • Ефесяни
 • Филипяни
 • Колосяни
 • Лука
 • Деяния на апостолите
 • 1 Солунци
 • 2 Солунци
 • 1 Тимотей
 • 2 Тимотей
 • Яков
 • Марко
 • 1 Коринтяни
 • 2 Коринтяни
 • Битие
 • Изход
 • Исус Навиев
 • Притчи
 • 1 Царства
 • 2 Царства