×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

Как Бог ни говори чрез Библията?

Всяко слово Божие е опитано; Той е щит на тия, които уповават на Него. (Притчи 30:5)

Изумена съм от начина, по който Бог ни води. Когато се учим от Божията мъдрост и прозрение, можем да се освободим от много проблеми, през които останалите хора преминават, само защото не познават Неговото Слово. Чрез Библията научаваме кой е Бог, какво цени Той и как да Му се доверяваме.

Намерих един чудесен начин да слушам Бог чрез Библията и сега ще го споделя с вас.

Изваждам Библията си и лист хартия (или дневник). В най-горната част на листа записвам с две-три изречения това, което ми е на ум. Може да имам и въпрос към Бог или как Той гледа на дадено нещо, или въпрос за християнския живот. Или може би има ситуация в живота ми, която ме смущава и искам да видя Божията гледна точка. На листа записвам няколко изречения, за да обобщя ситуацията или какво е довело до въпроса ми.

После питам Бог за тези неща и записвам въпроса на хартията.

Това, което пиша, може да изглежда по следния начин:

„Боже, чувствам се изтощена от всичко, което трябва да върша. Трябва да направя това, това и това и не съм сигурна дали ще мога да се справя. Също така съм и ядосана за това. Има ли нещо от Твоята гледна точка, което искаш да знам сега?“

[Понякога вместо да търся в хартиената ми Библия, отивам в Biblegateway. Там просто пиша например думата „гняв“ в полето за търсене и ми дава списък със стихове. Ако искам, мога да огранича търсенето си само в Новия Завет, Евангелията и т.н.]

Но независимо дали съм търсила конкретните стихове онлайн или в края на Библията ми, ето какво правя след това. Поглеждам стиховете и прочитам всеки един от тях. Ако някой от тях отговаря точно на моя въпрос, го записвам дума по дума на листа. (Да, правя го на ръка, защото това ми помага да запомня какво казва стиха.) Не записвам никакви коментари по въпроса, а само самия стих. И така продължавам да записвам, може да са 5 стиха, може и да са 20 стиха. След като ги прочета, може да видя цялостно послание на стиховете (нямам предвид някаква мистика, а обобщено резюме на това, което стиховете казват). Помолила съм Бог да ме учи и сега разглеждам това, което Той казва по темата.

Ето пример, ако бях много ядосана на някого и прочета стихове, които говорят за гнева, за прошката или за мира, вероятно ще намеря едно последователно послание от Бог. Това послание може да е, че след като Исус е заплатил цената за моите грехове и Той вече не ги държи срещу мен, тогава и аз трябва да простя на този човек, както Исус е простил на мен.

Понякога Бог ще използва един единствен стих, за да ме просветли. Когато попадна на стихове, които са особено интересни, често търся и препратки от тях към други стихове. Това, което имам предвид е, че мога да намеря и други стихове в същия контекст. В много учебни Библии ще намерите списъци със стихове по средата или най-долу на страницата. Тези стихове са нещо като бележки или препратки към стиховете за конкретната страница. Така че когато даден стих наистина ме докосне, мога да прочета другите свързани стихове и също да си ги запиша на листа.

Може да ми отнеме само 15-20 минути, или 1-2 часа, когато намеря нещо, което много ми е помогнало.

Сега, това е важно. Моля се Бог да ме обучава. Моля го да ми помогне да разбера Неговата гледна точка за нещо, защото иска да го следвам. Само че докато го правя, НЕ търся стихове, които сама да се опитвам да изпълнявам ЗА Бог. Това не е описание на моята „длъжност“, която ще поема ЗА Бог. Най-много съм фокусирана върху това Бог да ми говори, да ми каже това, което Той иска и да постигне целите, които Той има. Моля го да ме насочи към Неговия план, не моя. Когато знам, че Той иска от мен да спазвам даден стих от Словото, го моля да работи в живота ми и да ми даде силата и желанието да следвам Неговата воля. Когато чета заповед като: „със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов“, си мисля: „Боже, моля те да работиш в живота ми да ме направиш смирена, кротка и търпелива с останалите. Ти знаеш, че не е в моята природа да бъда такава. Научи ме сега“. С други думи, аз продължавам да Му се доверявам, да уповавам на Него и да го моля да направи това, за което току-що ми е говорил.

Ако нямате учебна Библия с такъв списък от думи и тълкувания отзад, или бележки на всяка страница, постарайте се да намерете такава ценна Библия. Всяка християнска книжарница би трябвало да има такива Библии, или можете да намерите в сайта на Българско библейско дружество.

Това е един много прост начин да молите Бог да ви учи чрез Словото си. В заключение, отидете при Бог с открито сърце и го помолете да ви говори за определен въпрос или тема. Споделете искрените си чувства и мисли с Бог. И тогава го помолете да ви говори от Неговата гледна точка. Понякога го питам: „Боже, какво искаш да науча за Теб от тази ситуация? Как точно искаш от мен да Ти се доверявам? Какво искаш да ми кажеш?“ След това дайте време на Бог, докато си записвате пасажи от Словото Му и се замисляте над това, което иска да ви каже. И когато Той ви учи, благодарете Му за това и го молете да го изгради в живота ви.