×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

Нов християнин съм… сега какво?

Откъде да започна християнския живот?

Станах християнка, когато бях първи курс в университета. На скала от 1 до 10 за това, което знаех за Бог и Библията (1 като „абсолютно нещо“ и 10 като „бях възпитана в манастир“), аз бях минус 30. Никога не бях ходила на църква и живях доста диво, преди да позная Господ.

Веднъж се опитах да прочета Библията, но, глупавата аз, започнах в началото (кой да знае, че има две части?) и прочетох около 20 глави от книгата Битие преди да се откажа. Години по-късно разбрах, че има и Нов Завет и там мога да науча за Исус… и човече, имах толкова много какво да науча.

И така, откъде да започнем в християнския живот? Как можем да растем и да опознаем Бог по-добре? Това бяха някои от първите въпроси, които си задавах, когато започнах връзката си с Бог. Може би те са подобни на тези, които вие обмисляте. Знаех толкова малко за нещата на Бог, че ми беше трудно дори да свържа някои от моите размишления. Но за щастие имах по-възрастен християнин в живота си, който ме запозна с четири прости начина да стигна до пътя на растежа. Все още ги помня, все още ги използвам, въпреки че следвам Исус повече от 30 години. Моята молитва е, че те ще бъдат полезен тласък да откриете какво следва в християнския ви живот.

Слушайте Бог

Библията е самото слово и воля на Бог, запазено за нас, за да можем да разберем кой е Той и какво иска за нашия живот. 2 Тимотей 3:16 казва: „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело”. Ето защо трябва да прекарваме времето си в четене на Библията всеки ден. Ако нямате Библия, която е лесна за разбиране, посетете местна книжарница и си закупете. Ако не можете, много библиотеки дават свободен достъп до тях. Започнете с Евангелието на Йоан в Новия Завет. (Тази книга, понякога наричана просто „Йоан“, е четвъртата книга от Новия Завет (почти в началото), да не се бърка с 1 Йоан, 2 Йоан и 3 Йоан, намиращи се в края на Новия Завет). Обичам да използвам дневник или лист хартия, за да записвам въпроси и наблюдения. Отговаряйте на тези два въпроса за всяка глава: Какво научавам за Бог или за Исус? Има ли неща от тук, които трябва да започна да практикувам или да избягвам напълно? Това ще ви помогне да видите, че Библията е много практична за вашия всекидневен живот. След като приключите с Йоан, продължете до Откровение.

Когато четем Библията, научаваме колко обичани сме от Бог. „Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме” (1 Йоан 3:1). Научаваме, че сме изцяло нови хора, защото приехме Исус да бъде наш Спасител и Господ. Прочетете Ефесяни 1:3-14 и прекарайте време да разгледате всички неща, които са истина за вас като християни. Невероятно, нали?

Говорете с Бог

Молитвата е толкова жизненоважен аспект за силната връзка с Бог. Това е може би любимата ми част от връзката ми с Отец. Помислете за това, можем да говорим с БОГ! По всяко време, навсякъде, при всяко настроение, във всеки момент на изкушение или радост. Евреи 13:5 ни казва, че Бог никога няма да напусне или остави. Това е добра новина за тези от нас, които никога не са познавали такава любов и отдаденост. Е, сега я познаваме… защото Бог не лъже и не се променя (Числа 23:19; Тит 1:2; Евреи 6:18). И понеже Той винаги е с нас, ние винаги можем да разговаряме с Него. Молитвата е просто разговор с Бог. Не са необходими религиозни тонове или думи. Псалми 62:8 ни казва да „изливаме сърцата си пред Бог”.

Абревиатурата СИОН ми беше много полезна, когато започнах да се моля. Не забравяйте, че започнах от минус 30, така че не знаех нищо. У дома не се молехме, пожелавахме си – пожелавахме си на рождени торти, преди свещите да бъдат духнати или на първата звезда, която виждах през нощта. Никога не съм се молела, така че да започна беше малко странно, но използването на процеса СИОН ми помогна много.

СИОН:

Славословене… е мястото, където славим Бог за това, което Той е: обичащ, добър, мил, разбиращ, милостив и т.н. Когато четете Библията и записвате нещата, които научавате за Бог, ще можете повече и повече да го прославяте. Също така, започнете да четете Псалмите всеки ден - отнема около 3 до 5 минути - и хвалете Бог по начина по който всеки от псалмите разкрива Неговия характер и Неговите пътища.

Изповядване… е ключов компонент за растежа. Грехът заглушава общението ни с Бог. Ще се чувстваме виновни и отдалечени, ако имаме нагласи и действия в живота си, които Библията казва, че са грешни. Тук идва изповедта. Прочетете 1 Йоан 1:9. След това прочетете Псалми 32:3-5 за последствията от неизповядания грях и как да се справяте с него.

Отправяне на благодарности… е, когато просто изказваме благодарност на Бог за всичко, което е направил. Отново, Псалмите са чудесно място да си припомним всичко, което Той е направил за нас. Използвайте думите от Псалми като ваши собствени. Това е добър начин просто да се научите да говорите с Бог.

Настойчивост в молитва… е мястото, на което се молим както за себе си, така и за другите в нашия живот. Обичам да поддържам списък с молитви с датата, на която започнах да се моля за мен или за някой друг, и датата, на която молитвата е получила отговор. Молете се конкретно, с очакване и отдадено. 1 Йоан 5:14-15 ни казва, че ако се молим по волята на Бог, Той ще ни чуе и отговори. Но, ако питате: „Как мога да знам волята на Бог?” Това ни отвежда обратно там, където започнахме… да четем Неговото Слово.

Говорете с други хора, които познават Бог

Това е просто наричано общение, да общувате с други хора, които обичат Исус. То може да бъде в църква, на библейско изучаване или в малка група. Целта е да растете заедно (Деяния 2:46-47). Много от нас ще имат нужда да създадат нови приятелства и да се научат да се забавляват по различни начини. Като прекарваме време с вярващите, нашето поведение започва да се променя и научаваме как изглеждат и действат по-старите вярващи.

Говорете с други хора за Бог

Това се нарича свидетелстване. Харесва ми това, което отдаденият апостол Павел пише в 2 Коринтяни 5:17-20: „За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение; сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога”. Просто трябваше да кажа на моите приятели за новата ми връзка с Христос! Тъй като Той промени живота ми, прости ми и ме обичаше по начин, който не мислех, че е възможно, исках другите да имат това, което имах аз. Разбира се, не всички бяха толкова развълнувани за всичко това, колкото и аз, но желанието ми беше толкова силно. Направих списък на първите десет души, на които исках да кажа за Господ, а след това просто го изчаках да отвори възможности за това. За радост, много хора познават Христос сега. Готино, нали?

Моята искрена молитва е, че тези размишления ще ви послужат като стъпки към по-близко общение с нашия мил Спасител, Исус.