×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

Божията уникална любов

Връзката с Бог не е като никоя друга връзка, която можем да имаме. Бог има уникална любов към вас. Тя е безусловна (не се основава на изпълнението на определени условия). Бог те обича, защото Той те обича.

„В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас…“ (1 Йоан 4:9,10)

Той не ви обича въз основа на вашето представяне. Не можете да направите нищо, за да накарате Бог да ви обича повече, отколкото Той вече ви обича - и няма нищо, което да накара Бог да ви обича по-малко. Той ви обича повече, отколкото вие обичате себе си.

Досега вероятно сте изпитали само условна любов. Условната любов се основава на това, което правите. Справяйте се добре на работното място, в екипа или във връзката и тогава сте „обичани”.

Отваряйки живота си за Христос, вие сте открили пълна любов и одобрение. Това може да е трудно да се разбере, ако никога не сте се чувствали напълно обичани и одобрени от никого. Но е истина! За съжаление не винаги ще чувствате, че Бог ви обича. Ще има моменти, когато ще се съмнявате не само в Неговата любов, но и в Неговото съществуване. Ще се чувствате сякаш искате да се откажете. Не го правете.

Когато Бог ви даде нов живот, той не е дошъл в дантела и с мириса на парфюм. Исус е започнал земния си живот в миризлива, влажна ясла. Той е вкусил истинския живот и това ще бъде вкусът на вашето пътуване с Христос - няма магия, просто обещанието за Неговото присъствие с вас.

Бог казва: „Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост.“ (Еремия 31:3).

Има една датска поговорка: „Следващата миля е единствената, която човек всъщност трябва да направи“. Знанието, че Бог те обича, ще те задържи, когато следващата миля изглежда непоносимо дълга: „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.” (Римляни 8:38-39)

Нашата вяра се основава на това, което Бог ни е разкрил за Себе Си. Той конкретно иска да вярваме и да разчитаме на Неговата любов към нас:

„…Господ има благоволение в ония, които Му се боят [почитат], в ония, които уповават на Неговата милост“ (Псалми 147:11)

„…Ето, окото на Господа е върху ония, които Му се боят, върху ония, които се надяват на Неговата милост“ (Псалми 33:18)

Цар Давид, когото Бог нарича „човек според сърцето Ми”1, се е доверявал на Божията любов: „…аз ще пея за Твоята сила, Да! на ранина високо ще славословя Твоята милост; защото Ти си ми станал крепост и прибежище в деня на бедствието ми. О Сило моя, на Тебе ще пея хваление. Защото Ти, Боже, милостиви мой Бог, Си крепост моя.“ (Псалми 59:16-17)

За да израснете в разбирането си за Божията любов към вас, отделете време през следващите няколко седмици и прочетете Псалми 103, Йоан 15 и 1 Йоан 4 и отбележете всички начини, по които се описва Божията любов.

1 Деяния на апостолите 13:22