×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

Ще продължи ли това?

Как да знаем, че отношенията ни с Бог са сигурни.

В живота ни има много отношения, които не се задържат. Можем да видим разводи, приятели, които губим, или дори смъртта на някого, когото обичаме. Така че, може би се чудите относно тази нова връзка с Бог… ще продължи ли?

Бог ни казва: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя” (Евреи 13:5). Когато повярваме в Исус, допускайки го в нашия живот, ние ставаме Негово дете и завинаги оставаме сигурни в Неговата любов. Следните цитати ще ви помогнат да видите какво е вярно сега за връзката ви с Него.

Ние не сме заслужили връзката ни с Бог, нито трябва да се борим, за да я запазим. Библията е ясна относно това. След като повярвахме в Исус Христос, ние сме били приети от Бога.

„правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса.“ (Римляни 3:22-24)

Следните цитати ще ви помогнат да видите какво е вярно сега за връзката ви с Бог.

Преди да бъдем християни

Може би не сте знаели това. Но преди да бъдем християни, Библията ни описва като:

 • врагове на Бог (Римляни 5:10)
 • безпомощни (Римляни 5:6)
 • безбожни (Римляни 5:6)
 • грешници (Римляни 5:8)
 • изгубени (Матей 18:11)
 • бедни (Откровение 3:17)
 • слепи (2 Коринтяни 4:4)
 • в Божия гняв (Йоан 3:36)
 • мъртви, заради греховете ни (Ефесяни 2:1)
 • неразумни, поробени на страсти (Тит 3:3)
 • вършещи зли дела (Колосяни 1:21)
 • далеч от Бог (Ефесяни 2:13)
 • без надежда (Ефесяни 2:12)
 • ходещи в тъмнината (Йоан 8:12)

Сега, когато сме християни

От момента, в който сме приели Христос в живота си, ние имаме нова връзка с Бог и нов живот. Ето как сега ни описва Библията, когато имаме Христос в нашия живот. Ние сме:

 • примирени с Бог (Римляни 5:1)
 • деца на Бог (Йоан 1:12)
 • изкупени и простени (Колосяни 1:14)
 • приближени до Бога (Ефесяни 2:13)
 • запечатани със Светия Дух (Ефесяни 1:13)
 • вече не живеещи в мрак (Ефесяни 5:8)
 • членове на Неговото царство (Колосяни 1:13,14)
 • възлюбени от Бог (1 Йоан 4:9,10; Йоан 15:9)
 • получили вечен живот (Йоан 3:16)
 • имащи сигурност в Божията любов (Римляни 8:38,39)
 • спасени поради Неговата благодат (Ефесяни 2:8,9)
 • Христос живее в сърцата ни (Ефесяни 3:17)
 • избрани от Бог (Ефесяни 1:4,5)
 • преминали от смърт към живот (Йоан 5:24)
 • живи в Христос (Ефесяни 2:15)
 • праведни пред Бога (2 Коринтяни 5:21)
 • водени от грижовен Пастир (Йоан 10:27)

Исус е казал: „който дойде при Мене никак няма да го изпъдя” (Йоан 6:37). Той говори още за това, като казва: „Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Аз и Отец едно сме.“ (Йоан 10: 28-30). Той ни държи сигурно.

Освен това, можеш да си „уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.“ (Филипяни 1:6).

Исус напълно заплати за нашите грехове и щом Му благодарим за това и го приемем в живота си, желаейки живота ни да бъде Негов, Той ни прави Негови деца, давайки ни пълна прошка и одобрение от Него.

Тази връзка е сигурна не заради това, което правим, а заради характера на Бог и заради смъртта на Исус за нас. Исус заплати, за да възстанови нашите взаимоотношения с Него, отменяйки наказанието за греха, което стоеше между нас и Бог. И затова ние сме Негови деца, простени, обитавани от Него и оправдани пред Него, защото Исус е покрил нашия грях. Въпреки това ние все още ще грешим. Ние все още ще избираме да вършим нещата по своя начин, вместо по Божия. Но това не променя сигурността на нашите взаимоотношения с Христос. Ние имаме сигурност в тази връзка, заради това, което Бог казва за нея. „И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос“ (Римляни 5:1).

Спасението чрез Исус е единствено Божий дар, получен веднъж чрез вяра. Тогава сме започнали връзка с Бог, която трае вечно. Нашите взаимоотношения с Христос не зависят от личната святост, нива на вяра, жертви, добри дела или религиозни ритуали. Бог не иска да се фокусираме върху нашето представяне. Той иска да се съсредоточим върху Исус.

За разлика от другите взаимоотношения, които можем да имаме, връзката ни с Бог е сигурна, защото Той ни е дал тази връзка и е верен да ни даде вечен живот. 1 Коринтяни 1:9 ни казва: „Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа нашия Господ”.