×
ТЪРСЕНЕ
NachalosBog.bg

Не слушайте сатаната

Беше началото на януари. Току-що се върнах вкъщи от няколко конференции. Този ден се събудих депресирана и обезкуражена. Имах мисли като: „Животът ми приключи. Вече си изживяла най-добрите години от живота си. Моето служение свърши. Не ми се струва, че Бог ме обича“. Защо имам тези мисли? Откъде идват? И как мога да ги накарам да си отидат? До края на деня вече бях по-добре. Духът ми беше повдигнат и имах надежда. Но какво знаех и какво направих, което доведе до промяната? Това е, което искам да споделя с вас, за да можете и вие да имате победа, когато страх или обезсърчение или някоя друга духовна битка се спусне върху вас.

По време на моето служение научих, че нашите души имат враг. Не го виждате, но той е там. 1 Петрово 5:8 казва: „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата”. И така, ние му се противопоставяме, като сме твърди и приемаме Бог в Неговото Слово.

Кой е сатаната?

Кой точно е сатаната? Той е онзи в Писанието, който е наречен „лукавия”. Той не е противоположният на Бог, сякаш е равнопоставен на Бог, защото Бог няма противоположност. Бог няма равен. Сатаната е просто ангел под Божия съд. Сатаната се опитва да има власт над християните, но ни се казва: „по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света” (1 Йоан 4:4)

И въпреки това сатаната се опитва да обезкуражи християните. Той ни изкушава да грешим и се опитва да ни държи далеч от вяра в Бог. Той е нашият враг. Не го виждаме, но той е там. Самият Исус се молеше Отец да ни пази от лукавия. (Йоан 17:15)

Сатаната е споменат в Писанието като обвинител, клеветник, баща на лъжата, убиецът, измамникът, противникът. Павел казва в Ефесяни: „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.” (Ефесяни 6:12) Ние сме против нещо. В 2 Коринтяни 2:11 Павел казва, че познава плановете на сатаната. Ние също не можем да си позволим да ги пренебрегваме.

Ние също няма нужда да се страхуваме. Никога няма да ви насърча да се съсредоточите върху тъмнината, въпреки че тя със сигурност съществува. Вместо това искам да познавате победата, която имаме в Христос… истината и сигурността, която е наша.

Как точно действа сатаната? Какво прави той? Най-вече, сатаната се опитва да ни заблуди - опитвайки се да накара нещо да изглежда като истината, но всъщност е лъжа; това е измама. Д-р Нийл Андерсън от Свобода в Христос е направил много полезно изследване.

Библията описва сатаната по три начина:

  • изкусителят (Матей 4:3)
  • клеветникът на братята (Откровение 12:10)
  • баща на лъжата (Йоан 8:44)

Д-р Андерсън отбеляза: „Ако исках да те изкуша, щеше да разбереш. Ако исках да те обвиня, щеше да разбереш. Но ако исках да те подлъжа, нямаше да разбереш. Силата на сатаната е в лъжата. Ако премахнете лъжата, ще премахнете силата.“

Как да се противопоставим на сатаната

Как се изправяме с лъжите на сатаната? Поглеждаме какво казва Бог. Така че, когато се чувствате като гнил християнин, например, защото не сте прекарали време в молитва или в Словото, или се чувствате сякаш сте разочаровали Бог по някакъв начин и започнете да мислите: „Бог трябва да е толкова разочарован от мен, Той просто ще се откаже от мен“. Е, какво казва Божието Слово? „оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.” (Филипяни 1:6) Както и: „Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса“ (Римляни 8:1)

Или може би си мислите: „Бог не ме обича наистина. Ако Бог ме обичаше, нямаше да имам всички тези проблеми“. Това може да се усеща като истината, но какво казва Божието Слово? Исус е казал: „Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас” (Йоан 15:9) „В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас…” (1 Йоан 4:10) „Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме.” (1 Йоан 3:1)

Или, да речем, че сте обезкуражени от някакъв грях и сатаната ви обвинява, казвайки ви, че Бог никога няма да ви прости. Това е лъжа. Откъде знаем? Какво казва Божието Слово? „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.” (1 Йоан 1:9)

Ето още един пример. Да кажем, че сте привлечени към някого и този човек ви казва: „Нашите сексуални отношения не биха били проблем за Бог, тъй като ние се обичаме толкова много”. Но какво казва Божието Слово? „Женитбата нека бъде на почит у всички, и леглото неосквернено…” (Евреи 13:4) „Понеже това е Божията воля - вашето освещение: да се въздържате от блудство; да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд със светост и почест, не в страстна похот, както и езичниците, които не знаят Бога…” (1 Солунци 4:3-5)

Не оставяме нашите чувства или мисли или лъжите на сатаната да диктуват това, което е истина. Божието слово е по-вярно от всичко, което чувстваме, мислим или виждаме. Сатаната се опитва да замъгли нашето мислене, опитва се да ни накара да мислим, че Бог ни лишава от нещо. Но Бог ни е създал и ни обича достатъчно, за да умре за нас. За да се справяте с лъжите на сатаната, трябва да знаете истината.

Трябва да познавате Словото Му, преди то да ви освободи. Казано ни е да се противопоставим на дявола, „стоейки твърди във вярата…” (1 Петрово 5:9) Вярата не е чувство. Това е избор, който трябва да направим, за да приемем Бог в Неговото Слово. За да спечелим свобода в духовната битка, вземаме тези мисли, чувства и изкушения и питаме: „Какво казва Божието Слово за това?” В Йоан 17, веднага след като Исус се моли на Отец, „да ги пазиш от лукавия“ – знаете ли какво казва веднага след това? Той казва: „Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.” (Йоан 17:17) Исус също е казал: „ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.” (Йоан 8:32)

Разбрах, че е важно да знаем кои сме в Христос. В Ефесяни Павел пише: „да просвети очите на сърцето ви, за да познаете…колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите”, към нас, които го приемаме в Неговото Слово. (Ефесяни 1:18,19) Бог живее в нас и ни дава сили.

Така че когато имаме негативни мисли за себе си или за Бог или за другите, какво да правим с тях? В Ефесяни 6:16 се казва: „…вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия”. Тук се казва, че ще можем да угасим ВСИЧКИ огнени стрели на лукавия. Това са мислите, които сякаш идват от нищото - като огнени стрели. Какво да правим с тях? Забележете, че се казва „вземете щита на вярата”. Това е нещо, което трябва да направим. Не можем да си позволим да бъдем пасивни в духовната битка. Яков 4:7 казва: „противете се на дявола, и той ще бяга от вас”. Трябва активно да приемаме Бог в Неговото Слово. Ако бъдете атакувани от огнена стрела, тя е насочена към ума ви.

Мислили ли сте си някога, че ТРЯБВА да се поддадете на изкушение, сякаш сатаната се опитва да ви убеди, че този път е твърде много, че да се съпротивлявате? Ето един страхотен стих, който да запомните, за да можете да си го напомните в тези моменти: „Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.” (1 Коринтяни 10:13)

Пленяване на мислите ни

Сатаната не може да чете мислите ни, но може да насажда мисли в нашите умове. В 2 Коринтяни 10:5 се казва: „...пленяваме всеки разум да се покорява на Христа”. Добре, какви мисли трябва да пленяваме? Мисли, които идват в ума ви, които противоречат на това, което Бог казва за вас. Мисли, които идват в ума ви, които противоречат на това, което Бог казва за Себе Си или за другите хора.

Мислите могат да станат действия; действията могат да станат навици. И всичко започва с мисъл. Бог иска да се доверяваме на Неговото Слово повече, отколкото на нашите чувства, повече, отколкото на това как изглеждат нещата. Божието Слово е по-вярно от всичко, което може да си помисля. То е по-вярно от всичко, което чувствам. То е по-вярно от това как изглеждат нещата. Библията казва, че „Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане до века.” (Исая 40:8) Давид казва в Псалмите: „Твоето слово е... виделина на пътеката ми” (Псалми 119:105)

Исус даде тази притча, за да покаже важността на слушането и изпълнението на това, което Той казва… „И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.“ (Матей 7:24,25) Исус продължава като казва: „Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.“ (Йоан 15:10,11)

Можем да се изправим срещу всяка ситуация, всяка мисъл или чувство и да се обърнем към нашата Скала (Псалми 18:46), Този, който ни обича и ни води към всяка истина. (Йоан 16:13) Сатаната може да се опита да ви изкуши, да ви обезкуражи, да ви победи. Но той е лъжец и ние трябва да се изправяме срещу неговите лъжи с истината на Божието Слово. Когато активно вземаме щита на вярата в Божието Слово, ние стоим победоносно в Христос.

„Благословен да бъде Господ, моята канара.
Който учи ръцете ми да воюват,
Пръстите ми да се бият, -
Който ми показва милосърдие, Който е моята крепост,
Високата ми кула, и моят избавител,
Щитът мой, и Онзи на Когото уповавам…“
Псалми 144:1,2

„Ще благославям Господа на всяко време
Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.
Величайте Господа с мене,
И заедно нека възвеличим името Му.
Потърсих Господа; и Той ме послуша,
И от всичките ми страхове ме избави.
Вкусете и вижте, че Господ е благ;
Блажен оня човек, който уповава на Него.
Много са неволите на праведния;
Но Господ го избавя от всички тях“
Псалми 34:1,3,4,8,19

„Добро е да славословим Господа
И да пеем хваление на Твоето име, Всевишни,
Да възвестяваме на ранина милосърдието Ти,
И верността Ти всяка нощ“
Псалми 92:1,2

Извадка с разрешение от книгата „Вярата не е чувство“ от Ней Бейли.