NachalosBog.bg
Начало

Избегни стреса - № 3

Избегни стреса

Веднъж програмата ми, крайните срокове и задълженията ми ме затрупваха.

Познавате ли това чувство, когато сте толкова претоварени, че не знаете с какво да започнете първо?

Затова извадих лист хартия и писалка и помолих Бог: „Просто ми кажи какво искаш да направя, и ще го направя“.

След това отворих Библията си и прочетох мястото, на което Исус говори с един мъж, който е бил сляп. Исус го питаше: „Какво искаш да ти сторя?“

Прочетох го отново. Исус попита: „Какво искаш да ти сторя?“

Изумен, взех писалката си и започнах да пиша съвсем различен списък ... към Бог.

Открих, че това е характерно за Бог. Напомняйки ни, че Той е там. Че Него го е грижа.

Това ще обясни как Бог нежно влияе на живота ни и ни променя.

https://www.nachalosbog.bg/a/promenya.html

Ако имате въпроси, ще се радваме да ви отговорим. Просто ни пишете от тук.